Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy i świata.

– Jan Paweł II
Polska, Koszalin, 1 VI 1991 r.

Hołd artystów ze świata dla Jana Pawła II

PAPIEŻ JP2
Jan Paweł II

Kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II oraz głębokie pragnienie zachowania i przekazania dziedzictwa Papieża-Polaka dla przyszłych pokoleń, staje się okazją do powstania międzynarodowego projektu muzycznego opartego na słowach Św. Jana Pawła II i przesłaniu Dekalogu, którego temat podjął w 1991 roku, w czasie czwartej pielgrzymki do Polski.

Decalogue Prologue
I'm The Lord Your God

oficjalny teledysk

Patron honorowy

Patron
Kardynał
Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

Wierzę głęboko, iż Opatrzność Boża czuwająca nad powstaniem tego dzieła – nad którym objąłem patronat – pozwoli na stworzenie współczesnego przesłania, jakie pozostawił nam w testamencie duchowym Św. Jan Paweł II.

Cieszę się, że projekt ten powstaje z potrzeby serc wielu ludzi dobrej woli, którzy pragną utrwalić wielkie bogactwo nauczania, jakie przekazał Jan Paweł II, Wielki. Jako chrześcijanie jesteśmy przecież wezwani, by świadczyć o ponadczasowości Bożych Słów, i dawania świadectwa prawdzie ewangelicznej we wszystkich dziedzinach życia osobistego i publicznego. Prawda ta jest piękna sama w sobie, gdyż ujawnia blask piękna duchowego”

Wyrażam również nadzieję, że projekt w całości będziemy mogli wysłuchać w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku w obecności Papieża Franciszka
– Kardynał Stanisław Dziwisz
Polska, Kraków, 10 XII 2013 r.