Dla artystów

Producent muzyczny

Marcin Pospieszalski

Drodzy przyjaciele!

Jestem ogromnie szczęśliwy i zaszczycony będąc muzycznym producentem projektu „Dekalog”. Projekt dedykowany jest Janowi Pawłowi II, który dla nas był przykładem, jak być świadkiem Chrystusa. Był także osobą, która wpłynęła na moją wiarę i wiarę mojego pokolenia, a przede wszystkim był dla nas prawdziwą Skałą (Piotrem ) w obliczu zmieniającego się świata.

Nigdy nie przestanę chwalić Pana za to,
że pozwolił mi żyć w czasach Jana Pawła II!

Sugestie do pracy nad projektem

 • Teksty, treść utworów

 • Inspiracją do tekstów powinno być: w pierwszym rzędzie na Słowo Boże ( sam tekst z Księga Wyjścia 20, 2–17b5, 6–21, Katechizm Kościoła Katolickiego rozdz. 2052 i dalej) także skrutacje, odniesienia do poszczególnych przykazań w Psalmach i w Nowym Testamencie ( także innych fragmentach Pisma Św. ) . Sugestie takich odniesień zawiera m.in. wydanie "Biblia Jerozolimska" i Biblia wydana przez Towarzystwo św. Pawła tzw. "Biblia Paulistów".

  Każdy twórca chcący włączyć się w dzieło "Dekalogu" powinien przeczytać i rozważyć myśli Ojca Św. Jana Pawła II zawarte w kazaniach wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1991 roku, szczególnie w odniesieniu do zagadnienia tego z przykazań nad którym twórca pracuje.

 • Muzyka

 • Muzyka przede wszystkim powinna prezentować wysoki poziom artystyczny i wykonawczy, ale była także stworzona "od serca". Dobrze byłoby gdyby zawierała element oryginalności, nie powielała utartych schematów muzyki popularnej, nie stosowała tanich chwytów obliczonych na poklask publiczności. Utwory powinny być wzbogacone o elementy orkiestrowe które łączyłyby brzmieniowo całość projektu. Refreny utworów ( jeśli utwór będzie posiadał formę zawierającą powtarzalny motyw wokalny ) mogą być wzmocnione lub zaśpiewane w całości przez chór.

  Warstwę muzyczną można wzbogacić o brzmienia i motywy pochodzące z muzyki etnicznej, lub kręgu kulturowego z którego wykonawca pochodzi (np. muzyka latynoska, afrykańska, etniczne instrumenty itd). Podkreśliłoby to uniwersalne przesłanie "Dekalogu". Ostateczne słowo co do artystycznego wyrazu utworu powinna mieć osoba odpowiedzialna za kształt muzyczny całego projektu. Zapewni to pewną jednorodność artystyczną i stanowić będzie pewną gwarancję poziomu artystycznego całości.

  Wszystkie powyższe sugestie służą tylko temu żeby "Dekalog" mógł poruszyć serce zagubionego współczesnego człowieka. Niech twórcy raczej nie szukają w nim swojej chwały ale swoje myśli skierują ku Temu który jest jedyny godzien Chwały i Uwielbienia. Prosimy Ducha Świętego o inspirację i prowadzenie w czasie pracy nad projektem.

  Niech św. Jan Paweł II wstawia się za nami!

  Możesz wziąść udział w projekcie jako:

  Jako producenci czuwający nad artystyczną i ideową stroną projektu zastrzegamy sobie prawo do decydowania o ostatecznym kształcie Twojej propozycji oraz finalną wersją dzieła.

  TIMELINE
  Production beginig

  Do dyspozycji artystów jest
  profesjonalne studio muzyczne CUSTOM34

  zobacz więcej
  Production beginig

  Dochód ze sprzedaży płyt wesprze
  działalność Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

  PKWP

  W lutym rozpocznie się produkcja 10 utowrów.

  Produkcja oprze się na myśli muzycznej Marcina Pospieszalskiego, który połączy różne style i trendy muzyczne.

  Artyści będą pracować na żywo.
  Wystarczy jedynie zarys koncepcji utworu.

  Do dyspozycji artystów

  Polski Chór kameralny

  Polska Filharmonia Kameralna

  pod dyrekcją prof. Wojciecha Rajskiego

  Polska Filharmonia Kameralna

  Polski Chór Kameralny

  pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego